Türksat Uydularından Verilebilen Hizmetler ve Göktürk Uyduları

Türksat Uydularından Verilebilen Hizmetler

TÜRKSAT Uyduları üzerinden verilen en önemli hizmet doğrudan TV ve Radyo yayınıdır. Bu sayede TV ve Stereo Radyo yayınları Türkiye, Orta Avrupa ve Orta Asya'dan çok küçük çaplı çanak antenlerle (60 - 120 cm.) kaliteli bir şekilde seyredilip, dinlenebilmektedir.

Ülkemizin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgeleri diğer bölgelerimize oranla daha dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Bu nedenle radyo-link hatları ve kablolu iletişim şebekeleri aracılığıyla söz konusu bölgelerimize TV, telefon, data vb. haberleşme hizmetlerinin götürülmesinde yıllardan beri çeşitli sıkıntılarla karşılaşılmıştır. Bu dağlık ve engebeli arazi yapısı nedeniyle maliyeti oldukça yüksek ve verimsiz sistemler kullanılmak zorunda kalınmıştır. Ancak TÜRKSAT uyduları bu bölgelere yönlendirilmiş yüksek güçlü transponder'leri sayesinde TV hizmetleri verilmekte, ayrıca, bu transponderler kullanılarak coğrafi koşulları nedeniyle radyo-link ve kablolu iletişim şebekelerinin kurulmasında zorluk çekilen yerlerde halen kullanılmakta olan IBS uydu istasyonlarına ek olarak daha birçok il ve ilçemize uydu yer istasyonları kurulabilecek ve bu yörelerimizin en iyi şekilde haberleşmeleri (telefon, data, teleks, faks vb.) sağlanmaktadır.

Silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik teşkilatımıza yüksek kalitede ses, veri devreleri tahsis edilmek suretiyle haberleşme hizmeti verilebilmektedir. Bu şekilde kurulacak olan çok küçük çaplı antenlerle, komuta ve kontrol düzeyinde haberleşme sağlanabilmektedir.

TÜRKSAT uyduları sayesinde özel bir şebeke ile Orta Avrupa ve komşu ülkelerdeki elçilik ve konsolosluklarımız gerekli görüldüğü takdirde şifreli ses ve veri iletimiyle Ankara ile doğrudan bağlantı kurabilir.

TÜRKSAT projesi uygulamasında TV ve radyo programlarının dağıtımından sonra en çok kullanım sahası oluşturan tümleşik ticari uydu şebekeleri (Integrated Satellite Business Network, ISBN) sayesinde hızlı data iletimi, bilgisayarların birbirine bağlanması, sistemlerin uzaktan kumandasının yanı sıra video konferans, HDTV (yüksek tanımlı TV) yayınları yapılabilir ve bankalar, oteller, hava yolları acentaları, büyük mağazaların satış merkezleri, gazetelerin değişik yerlerdeki matbaaları kolayca coğrafi şartlara ve uzaklığa bağlı kalmaksızın uydu aracılığıyla istenilen hızlarda haberleşebilir.

Bütün hava yolları büroları ve hava alanları yüksek hızlı veri şebekesiyle irtibatlandırılarak rezervasyon ve iptal işlemlerinin hızlandırılması sağlanabilir. Türkiye'deki tüm banka şubeleri merkezlerine ve birbirlerine bağlanabilir. Yüksek hızlı veri şebekesiyle tüm finansal işlemleri tek bir merkezden yönetebilir ve böylece işlemlerin hızı ve kalitesi arttırılabilir.

Büyük otel gruplarının birbirlerine bağlanarak bunların tek bir merkezden yönetilmesi ve rezervasyon işlemlerinin düzenli ve programlı bir şekilde yapılması sağlanabilir. Özellikle turizm ve seyahat acentelerinde bu tür bir çalışma sistemi ile Türkiye'nin turizm alanında büyük bir adım daha atması sağlanabilir.

Çok fazla şubesi bulunan satış merkezlerinin kasa hesapları tek bir merkezde birleştirilerek, tüm satışların denetlenme ve tek bir merkezde toplanması mümkün olabilir.

Çeşitli illerdeki gazete bürolarını ana merkezde birleştirip, tüm haberlerin tek elde toplanması, mizanpajlarının yapılması sağlanabilir. TÜRKSAT Milli Haberleşme Uydularının Orta Avrupa ve Orta Asya üzerine yönlendirilen transponder'ları düşünülecek olursa özellikle işçilerimizin yoğun olduğu ülkelerde basılan gazetelerin matbaalarına, merkezde hazırlanan gazeteler sayfa halinde gönderilerek basımın tüm matbaalarda aynı anda olması ve böylece haberlerin güncelliğini yitirmeden okuyucuya sunulması sağlanabilir.

Bu tür şebekeler üzerinden düşük taramalı (slow-scan) sistem sayesinde, özellikle insan sağlığı için tehlikeli sayılabilecek yerlerde (nükleer santral, petrol ve kimya araştırma merkezleri v.b.) kontrol ve yönetim amacıyla yarar sağlanabilir.

Yerli ve yabancı özel firmaların ülkemizdeki ve Avrupa'daki büroları ile doğrudan telefon, ses, veri bağlantısı kurulup bilgisayarlar arasında bilgi aktarımının yapılması sağlanabilir.

TÜRKSAT lise ve üniversiteler için bilimsel eğitim amaçlı TV yayınları ve bilimsel kuruluşlar arasında bilgi akışını sağlamak amacıyla da kullanılabilir.

Hazırlanacak eğitim programları ve üniversitelerde verilecek dersler TÜRKSAT uyduları aracılığıyla ülkenin en uzak köşelerine kadar iletilebilir ve ayrıca üniversiteler ve bilimsel araştırma kurumlarına tahsis edilebilecek bir transponder yardımıyla uydu, propagasyon, yer terminalleri teknolojileri ile ilgili araştırma ve uygulama imkânları yaratılabilir.

GÖKTÜRK-2

Bu proje kapsamında üretilmiş ve yörüngesine yerleştirilmiş olan GÖKTÜRK-2 Uydusu, TÜBİTAK kaynaklarıyla gerçekleştirilen ilk Milli yer gözlem uydusudur.

GÖKTÜRK-2 projesine ait Proje Destekleme Sözleşmesi; Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK Başkanlığı ve TÜBİTAK UZAY-TUSAŞ İş Ortaklığı arasında 13 Nisan 2007 tarihinde imzalanmış ve 01 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tedarik Makamı Milli Savunma Bakanlığı tarafından proje, TUSAŞ - TÜBİTAK UZAY İş Ortaklığı sorumluluğuna verilmiştir. Göktürk-2 uydusu 18 Aralık 2012 tarihinde saat 18:13'te fırlatılmış ve ilk sinyal saat 19:39'da Norveç Tromso Yer İstasyonu'nda alınmıştır.  Erken devreye alma faaliyetleri başarı ile devam etmekte olup, uydunun dünyanın farklı bölgelerinden çektiği görüntüler yer istasyonlarına indirilmeye başlanmıştır.

GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmiştir. Gelinen durum itibariyle bu hedeflere ulaşılmış; alanında uzman insan gücü yetişmiş,  uydu ve ekipman seviyesi tasarım, analiz, üretim, montaj, entegrasyon ve test altyapı ve kabiliyetleri kazanılmıştır.

 

 

 

GÖKTÜRK-2 Uydusu Teknik Özellikleri:

Yörünge

: Güneş Eş zamanlı Yörünge

Yörünge Yüksekliği

: ~ 700 km

Dünya Çevresindeki Tur Süresi

: ~ 98 dakika

Günlük yer istasyonu Temas Süresi

: ~ 40 dakika (gündüz+gece)

Global Gözlem Alanı Kabiliyeti

: Bütün Dünya 

Tekrar Ziyaret Zamanı

: Ortalama 2,5 gün

Uydu Kütlesi 

: < 409 kg.

Görüntü Depolama Kapasitesi

: 8 GB + 32 GB

Siyah - Beyaz Çözünürlük 

: 2,5 m

Renkli Çözünürlük

: 5 m 

Görev Ömrü 

: 5 yıl 

 

Projenin Adı:
2.5 m Çözünürlüklü Görüntüleme Amaçlı Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Uydusu Geliştirme Projesi (GÖKTÜRK-2)

Projenin Amacı:
Göktürk-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uydu görüntü ihtiyaçları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmektedir.

Projenin Önemi:
GÖKTÜRK-2 Projesi, uydu tasarım, üretim, entegrasyon, test ve yazılım konularında; tesis, teçhizat ve personel alt yapısının oluşturulması ve müteakip uydu ihtiyaçlarının milli imkanlar ile karşılanması yolunda önemli bir adımdır.

GÖKTÜRK-2 TÜBİTAK kaynaklarıyla gerçekleştirilen ilk milli yer gözlem uydusudur.

 

DOĞAL KAYNAKLAR ARAŞTIRILACAK

Göktürk-2'nin üzerinde iki kamera var. Birini Kore'den aldık. Ötekisi Türkiye'de yapıldı. Kore'den alınan kamera 2,5 metre Türkiye'de yapılan 10 metreden daha fazla çözünürlüğe sahip. Uydunun tüm tasarımı entegrasyonu Türk bilim adamlarına ait.

Göktürk 2 bundan sonra istediğimiz yerlerin 2 buçuk metre çözünürlüklü kaliteli görüntüler çekip gönderecek. Bu sayede sadece Türkiye'de değil dünyada görüntüleyemeyeceğimiz yer kalmayacak. Öte yandan yer ve doğal kaynakların araştırılmasında, bulunmasında yardımcı olacak.

Yukarıdan çekeceği fotoğraflarda belli renkler görünecek. Daha önce hazırlanmış veri tabanı üzerinden fotoğraflar değerlendirilecek. Böylece söz konusu bölgede yer altı kaynağı olup olmadığı saptanabilecek. Tabi bu biraz teknik konu. Ayrıca çevrenin korunması, şehir planlama, doğal afetlerin gözlemlenmesi ve yönetilmesi görevlerini yürütecek.

 

 

MİLYON DOLARLAR CEPTE

Normalde 2,5 metre çözünürlüklü görüntüyü dışarıdan parayla satın alıyoruz. Sadece görüntüye değil aldığımız sisteme milyon dolarlarca para ödüyoruz. Göktürk 2 sayesinde hem yüksek çözünürlüklü bedava görüntü alabileceğiz hem isteyen ülkelerde görüntü satabileceğiz.

Önemli zamanlarda önemli bilgileri bizzat alacağız. Başkasının uydusuyla yapmaya kalksak her istediğin yeri vermeyebilir. Ancak bundan sonra sadece Türkiye'de değil dünyada istediğimiz noktayı çekebiliyoruz.

GÖRÜNTÜ SATACAĞIZ

Uydunun yörüngesi 685 kilometre olup yere yakın ve dairesel yörünge. Uydu dönerken kutuplardan geçiyor ve her geçişte aynı yerden geçmiyor. Dolayısıyla kutuplardan geçerek bütün dünyayı dolaşıyor. Türkiye göreceli olarak ekvatora yakın sayılıyor. Kutuplarda olsaydık her geçişte Türkiye'yi görmüş olurduk. Şimdi ise günde 2 ya da 3 geçişi Türkiye'den oluyor. Kaldı ki hep Türkiye'den geçseydi kimseye bir şey satamazdık. Sonuç olarak Göktürk 2 sayesinde hem dünyada görmediğimiz nokta kalmayacak hem görüntü satarak para kazanacağız.

KAZANIM PAHA BİÇİLEMEZ

Uydunun bize sadece görüntü kazandırmıyor. Projede yaklaşık 100 kişi çalıştı. Bu kadar yüksek hassasiyetli bir uydunun nitelikleri bil fiil yapılarak öğrenildi. Yani bir sürü insan yetişti ve alt yapı geliştirildi. Sonuç olarak ülkeye kazanımı paha biçilemez.

BİR NUMARA OLACAĞIZ

Türkiye uzay teknolojisinde çok önemli konuma ulaştı. Büyük ülkeler dışında dünyada bu yetenekte kendi uydusunu yapabilen ülke yok. Böyle giderse 10 yıl içinde uzay teknolojisinde dünyada bir numara oluruz. Önemli olan bu konuda belli yeteneğe sahip olmak ve bu yeteneği hem kendiniz için hem dünya barışı için kullanmak.

KONTROL HAVA KUVVETLERİN'DE

Görüntü gönderme ve test çalışmaları tamamlandıktan sonra Göktürk-2 uydusunun kontrolü Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilecek. Bu amaçla bugünden itibaren Hava Kuvvetleri'nin Ahlatlıbel'deki Uydu Yer İstasyonu'nda test çalışması başlayacak. Testlerin ardından uydu tamamen Ahlatlıbel'den kontrol edilecek. TÜBİTAK UZAY ise olası sorunlara karşı yedek veri istasyonu olarak kalacak.

 İLK GÖRÜNTÜ İZMİR'DEN

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ile TUSAŞ iş ortaklığı ile üretilen 2,5 metre çözünürlüklü gözlem uydusu Göktürk-2, uzaydaki 6 gününü tamamladı. Yerli uydunun tüm sistemleri ve üzerindeki tüm cihazlar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Son olarak güneş panellerini açan uydu, kendi enerjisini karşılıyor.

Göktürk-2'den alınan ilk görüntüler, ABD, Brezilya ve Hindistan gibi ülkelerden geldi. Türkiye'den ilk görüntü ise İzmir'den alındı.

KULLANIM AMAÇLARI

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Tamer Beşer tarafından verilen bigilere göre "Göktürk-2, Türkiye ve civarından aldığı görüntüleri anında Türkiye'ye indirebilecek. Yerden 700 kilometre yükseklikte güneşe eş zamanlı yörüngeye girecek olan uydu, dünyanın herhangi bir noktasından görüntü de alabilecek. Uyduyla haberleşme, Türkiye'nin bulunduğu bölgeden uydunun geçtiği sabah ve akşam saatlerinde kurulacak. Uydu 93 dakikada bir dünyanın çevresinde bir tur atacak. Her turda kuzey ve güney kutbundan bir kez geçecek."

GÖKTÜRK-2 Projesi kapsamında; uzay ve uydu sistemlerine yönelik teknoloji, uzman insan gücü ve alt yapı geliştirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının gözlem ve araştırma ihtiyaçlarının milli imkan ve kabiliyetlerle karşılanması hedeflenmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !